Nominatie voor de Noorderlicht-prijs 2018 van stichting Als & Dan

Ons initiatief ‘Kunst voor Xenia’ is genomineerd voor de Noorderlichtprijs 2018 van Stichting Als & Dan! De Kunstverleners werken aan het project ‘Kunst voor Xenia’ sinds het in 2014 geopende, bijzondere  ‘Xenia hospice’ in Leiden.

‘XENiA’ biedt een veilige, huiselijke omgeving voor jonge mensen die intensieve, verpleegkundige en medische zorg nodig hebben.

Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn onder meer:
• het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg;
• het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.

De Noorderlicht Prijs wordt jaarlijks door de stichting uitgereikt voor een idee of initiatief dat voldoet aan voorwaarden als:
* kwaliteit van leven verbeterend
* licht of verlichting brengend
* met een uitstraling van schoonheid, licht en kleur
* het raakt, ontroert, geeft ruimte, maak een beetje blij of zet iets in beweging
* het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

de voor de Noorderlicht Prijs-genomineerde  De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg, op 5 oktober in Ede.

We zijn zeer vereerd met deze nominatie, omdat alle Noorderlichtprijs 2018-genomineerde   initiatieven altijd heel bijzondere en indrukwekkende initiatieven zijn, die ‘een Pluim verdienen’. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg, op 5 oktober in Ede.

Ook u kunt het project ‘Kunst voor Xenia’ steunen. Meer weten? Bezoekt u eens onze site voor onze mogelijkheden of neem direct contact met ons op via info@dekunstverleners.nl of bel 06-20519240

Delen