Onze felicitaties • Xenia hospice wint ‘De Gouden Piramide’ 2016 

Stichting De Kunstverleners feliciteert Jacqueline Bouts, Piet van Veen en alle direct betrokkenen bij Xenia hospice van harte met het winnen van de Gouden Piramide 2016!

We zijn op de eerste plaats enorm trots op hen, maar daarnaast zijn we ook trots dat we met deze inspirerende opdrachtgever in Xenia samenwerken.

https://www.goudenpiramide.nl/gouden-piramide-2016/winnaar-2016

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten. De prijs wordt al sinds 2003 uitgereikt en bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek en er wordt een documentaire gemaakt over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK.

Delen