Stichting De Kunstverleners heeft de ANBI-status!

AnbiSchenken aan goede doelen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status levert extra belastingvoordeel op. Dit geldt nu ook voor uw gift aan De Kunstverleners.
Een gift aan De Kunstverleners kunt u aftrekken van de belasting. Voor een eenmalige gift geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Maar het is ook mogelijk om een periodieke gift schriftelijk vast te leggen (voor minimaal vijf jaar). Dan profiteert u maximaal van de belastingaftrek.

Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst of neem contact met ons op via info@dekunstverleners.nl.

NB. Donateurs die al een bijdrage hebben overgemaakt, kunnen met terugwerkende kracht ook gebruikmaken van de ANBI-regeling.

Delen