Organisatie

Dagelijkse leiding

Stichting De Kunstverleners is een initiatief van Resi van der Ploeg en Teresa Rietbergen. Zij onderhouden de contacten met de zorginstellingen en de aangesloten kunstenaars, organiseren de verwezenlijking van de kunstwensen en zorgen met hun advieswerk voor extra inkomsten voor de stichting.

Resi van der Ploeg
is beeldend kunstenaar, organiseert kunstprojecten en is actief op het gebied van cultuureducatie. Ze werkt voor diverse organisaties waaronder Museum de Lakenhal. Ook organiseert Resi sinds 2012 de jaarlijkse Kunstroute Leiden.

Teresa Rietbergen is beeldend kunstenaar (vrij beeldend werk en fotografie). Ze heeft o.a. jarenlang administratief werk gedaan bij een zorginstelling. Haar ervaring en binding met zowel kunst als zorg, komen prachtig samen bij haar inzet voor De Kunstverleners.

Stichtingsbestuur

Resi en Teresa worden bijgestaan door een deskundig stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit:

Marianne Hibbeln (voorzitter) – arts bij IPSE de Bruggen
In haar werk ziet Marianne hoe kunst mensen in beweging kan brengen en een bijdrage kan leveren aan het genezings- en/of acceptatieproces. Ook in haar privéleven spelen kunst en kunstbeoefening een grote rol. De activiteiten van De Kunstverleners spreken haar zo aan, dat de positie van voorzitter haar op het lijf geschreven is.

Suzanne Hijstek (secretaris) – kunsthistorica, docent en coördinator onderwijsprojecten
Suzanne gelooft dat mensen via kunst en cultuur samen met anderen een ervaring en herinnering kunnen creëren en kunnen delen. De gedachte dat De Kunstverleners dát mogelijk maken, was voor haar de reden om zich als bestuurslid te verbinden aan De Kunstverleners.

Hugo Mioch (penningmeester) – docent scheikunde
Hugo is gepassioneerd natuurwetenschapper, liefhebber van muziek, toneel en andere schone kunsten. Hij houdt niet van half werk en vertrouwt op een solide basis. Hugo tekende graag voor het penningmeesterschap van De Kunstverleners, omdat hij zeer overtuigd is van het maatschappelijk nut van deze stichting.

Winke Rintjema (algemeen bestuurslid) – adviseur culturele instellingen en evenementen
Winke heeft inzicht in organiseren en haar kracht is het verbinden van mensen. Kunst verbindt ook. Winke ziet dat kunst voor inspiratie en ontspanning kan zorgen, waardoor het van grote waarde is voor mensen die van zorg afhankelijk zijn. Het leidt af van hun ziekte en biedt eigen keuzevrijheid en creativiteit. Dat is waarom Winke zo enorm gelooft in De Kunstverleners.

Inkomsten

Stichting De Kunstverleners haalt inkomsten uit verschillende bronnen:

  • Kunstadviestrajecten aan bedrijven en zorginstellingen
  • Organisatie van kunstworkshops voor bedrijven en particulieren
  • Donaties van fondsen, partners en sponsoren
  • Donaties van particulieren

De Kunstverleners hebben de ANBI-status.

Partners